YUZEM

Bilgi iletişim teknolojilerinin gelişimiyle birlikte her alanda değişiklikler meydana gelmiştir. Bu alanlardan biri de eğitimdir. Eğitim sistemlerinde ortaya çıkan sorunlara bilgi iletişim teknoloji temelli sistemlerle çözüm aranmaya çalışılmıştır. Bu sistemlerden biri de uzaktan eğitimdir.

Yalova Üniversitesi 2012-2013 akademik yılı ile birlikte Uzaktan Eğitim Modelini uygulamaya başladı. Uzaktan Eğitim Modeli, öğretmen ve öğrencinin aynı mekânlarda bulunmak zorunda olmadığı ve eğitim-öğretim faaliyetlerinin bilgi iletişim teknolojileri sayesinde yürütüldüğü bir eğitim sistemi modelidir.

Teknolojik gelişmeler dünyada her geçen gün artmakta ve bu artış eğitime direkt olarak yansımaktadır. Bir Dünya Üniversitesi olma hedefi ile ilerleyen Yalova Üniversitesi; öğrencilerine, evrensel bilgi ve teknolojik gelişmeleri, en kısa sürede ve en etkin bir biçimde sunmayı hedeflemektedir. İşte bunun bir sonucu olarak 2012-2013 eğitim-öğretim döneminde üniversitemiz bünyesinde bazı dersler “Uzaktan Eğitim” yöntemiyle verilmeye başlanmıştır.